Propagační výstava

28. října 2018 v 20:58 | muzejnik3
Včera a dnes (28.10.2018) proběhla v prostorách zasedací místnosti MěÚ v Jiříkově propagační výstava k výročí 100 let vzniku ČR. Na 48 výstavních panelech a přistavěných stolech a vitrínách bylo k vidění mnoho zajímavých exponátů, zvláště pak pohlednic, bankovek, akcií, celistvostí a známek majících souvislost s výročím republiky.
 

Cimrman? a Jiříkov 2/2

30. září 2018 v 0:01 | muzejnik3
... Později k tomu Neumann přidal lanovou dráhu, Čínský sál a vulkán u Kagošimy v Japonsku.
Stejně jako u Cimrmana jeho další plány zhatila první světová válka, tedy ono známé ´Mým národům…´.
Neumann byl inspirován Vesuvem a fascinován Asií. Neumann k nám přivedl Čínu i Japonsko, v horním hotelu dokonce i Afriku.
Stejně jako Cimrman byl i Neumann průkopníkem i realizátorem zážitkové turistiky, byl propagátorem moderních technologií a elektřiny, musel být i skvělým konstruktérem a zároveň i vynálezcem a měl estetické cítění.
Tak to byl Neumann a také ten druhý - tedy první.


Cimrman? a Jiříkov 1/2

15. září 2018 v 0:01 | muzejnik3
Ještě donedávna chyběly jakékoly průkazné indicie k působení Járy Cimrmana v severočeském pohraničí kromě onoho známého - Šluknovský výběžek = tabákové plantáže.
Ovšem i tentoktrát platí, že náhoda chtěla tomu, aby... A je tu opět Butterberk. ... A jeho Josef Neumann. ...
Josef Neumann byl hospodský. Přitom existují jen hospodští. Dále existují hospodští s fantazií a existují hospodští s fantazií a snahou ji realizovat. A potom také existují hospodští s fantazií, kteří ji dokáží realizovat. A takový byl Neumann, hospodský z Neumannova Nového světa na Butterberku.
Nechci právě nyní nic zlehčovat, neboť Neumann skutečně existoval, ale podoba zmiňovaných dvou velikánů je úžasná.
Cimrman i Neumann by žili, resp. by byli žili v přibližně stejné době.
Cimrman dal Praze moře, Neumann dal Jiříkovu Vesuv, lagunu na Capri a záliv Neapole. ...

(pokračování 30. září 2018)
 


Ein Treffen auf der Grenze

21. srpna 2018 v 22:01 | mk03 |  auf Deutsch
Ein grenzüberschreitendes Treffen fand zu 50 jährigem Jubiläum des Einmarsches des Warschauer Paktes und der Okkupation der Tschechoslowakei verlief zum ersten Mal am 20. August 2018 ab 19:00 Uhr im Restaurant Adriana in Jirikov auf der tsch. Seite des Grenzüberganges Ebersbach-Jirikov statt.
Wie war der 21. August 1968 in Jirikov und Ebersbach? - das waren die Referate und Gesprächsthemen der Menschen, die selbst diese Augenblicke erlebt haben und wollten Ihre Erinnerungen teilen. Eine freundliche Atmosphäre begleitete eine kleine Ausstellung, die den Einmarsch der Augusttage des Jahres 1968 auf dem Grenzüberganges Jirikov-Ebersbach dokumentierte.
Gefehlt haben die Orts-Bürgermeister, gefehlt haben die Ortsfotografen, nicht gefehlt hat das Interesse der Teilnehmenden. Die ungroße Anzahl der Teilnehmer beendete das Treffen etwas eher, als geplant war.
Desto rührender wirkte das beinahe intime Blumenlegen auf den Grenzstein am Tage der Okkupation nach 50 Jahren, in der Dunkelheit, in der Dämmerung, ohne die Anwesenheit der Reporteure und Kameras. Danach das Handdrücken, auf Wiedersehen sagen und vielleicht bis zum nächsten Mal.

Srpnové setkání na hranici

21. srpna 2018 v 6:39 | muzejnik3
Přeshraniční setkání na hranici k 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy a okupace Českosloveska proběhlo prvně v historii obou měst v pondělí 20. srpna 2018 od 19:00 v restauraci Adriana v Jiříkově.
Jaký byl 21. srpen 1968 v Jiříkově a sousedním Ebersbachu? - to byly příspěvky a témata rozhovorů a referátů lidí, kteří sami tyto okamžiky prožily a chtěli se o vzpomínky na ně podělit. Přátelskou atmosféru doplňovala malá výstavka dokumentující dění oněch osudových dní roku 1968 na hraničním přechodu Jiříkov-Ebersbach.
Chyběli statutární zástupci obou obcí, chyběli místní fotografové, nechyběl zájem zúčastněných si pohovořit a zavzpomínat. Nevelký počet účastníků přiměl nakonec vše ukončit s předstihem.
O to dojemněji působilo skoro intimní položení květin na hraniční kámen v den okupace po 50ti letech, ve tmě, v šeru, bez přítomnosti reportérů a kamer. Poté podání rukou, sbohem, a snad opět někdy příště...

Butterberk, nejsevernější lanovka Čech. Realita, nebo fikce?

26. července 2018 v 10:00 | muzejnik3
titulnicz Jak možná víte ze záložky http://www.muzeumjirikov.wz.cz/knihycz.htm webu nejsevernějšího muzea v ČR, blíží se vydání nové publikace o Butterberku, kde se měla nacházet nejsevernější lanovka v Čechách. Původně bylo vydání knihy naplánováno na červen 2018, ale vydání nabralo mírné zpoždění a je tomu dobře, protože se objevila nová fakta. Těm neutečete, ale můžete vše uspěchat a nechat knihu vyjít předčasně. Ti, kteří se zúčastnili přednášek ve Varnsdorfu nebo Seifhennersdorfu již vědí, jak to bylo doopravdy, stejně jako ti, kteří se zúčastnili vlastivědné procházky po stopách jiříkovské lanovky přímo na Butterberku. Ostatní si budou muset počkat na závěry této publikace, budou-li mít zájem. Zde nelze nikoho nutit.
Při pátrání po lanovce samotné se objevila další zajímavá fakta o Butterberku, stejně jako nepřeberné množství obrazových materiálů, a to i mimo její stanovený rámec, neboť ja se píše v jejím úvodu, bude se děj knihy odehrávat místně v severních Čechách, na hranici Čech se svobodným státem Sasko, ve Šluknovském výběžku, přibližně v trojúhelníku Jiříkov/Georgswalde, Neugersdorf a Rumburk. Kniha se bude zabývat tím, co se zde v době od roku 1876 přibližně do roku 1925 nacházelo a odehrávalo a pozdější, resp. dřívější doba není hlavní náplní knihy a údaje mimo stanovený rámec budou zmiňovány pouze marginálně...
Poslední impulzy dodal pan W.E. z Neugersdorfu, který se sám tématem Butterberku zabývá již přes 14 let a své závěry a unikátní materiály této knize poskytl. Přitom se nyní doslova každodenně objevují nové a nové snímky Butterberku, které ještě nikdy nebyly publikovány a některé z nich se stanou součástí knihy, přestože se nacházejí mimo její stanovený rámec.
Prodejní cena ještě nebyla pevně stanovena, ale již dnes jsou rezervované její první výtisky.

Töppelberg

30. června 2018 v 21:55 | muzejnik3
Töppelberg, nebo chcete-li Toppelberk, je původní název kopce v Jiříkově, který je dnes známý jako Skalka. Mnozí jiříkováci Skalku dodnes ani nenavštívili, protože na ní neexistuje oficielní, ani značená cesta a je v dnešní době poměrně těžce dostupná, ale za výlet jistě stojí. Kdo popřemýšlí, cestu jistě najde. Kdysi výletní místo zažilo svá nejslavnější léta v 2/2 19. století a je úzce spjato s nedalekým Butterbergem, nebo Butterberkem chcete-li. Na tomto místě byla m.j. umístěna Camera obscura - a to ve vyhlídkové věži, nechyběl taneční sál a bylo možné se zde občerstvit vínem. Dále nechyběly nejroztodivnější zábavní prvky jako kupř. lodičky na ostrově Capri, nebo houpačky apod. viz. připravovaná kniha o Butterberku. Ovšem lodičky už zde v současnosti nezažijete a vlastně už tu z původní infrastruktury nestojí zhola nic. Zažijete zde právě onu skalku, i stále pěkný výhled směrem k Jiříkovu. Ten je nejlepší z fragmentu kdysi bývalé lavičky, orientované právě k městu. Všemu dnes vévodí vysílač Vodafonu, stejně jako krmelec stojící vedle něj. Jsou známé tři koresp. lístky s motivem Töppelbergu a jeden z nich dorazil právě dnes. Chcete vědět víc? Přijďte do muzea.

5.Muzejní noc 2018

9. června 2018 v 8:22 | muzejnik3
5.Muzejní noc proběhla v Jiříkově 8.6.2018 od 19:00 hodin. Mezi návštěvníky nechyběli ani ti zahraniční. Počet tuzemských a zahraničních návštěvníků byl vyvážený. Lepší počasí jsme si nemohli přát. Ještě o půlnoci na sobotu 9.6 vládla příjemná teplota. Nic přitom nenaznačovalo tomu, že se tudy právě před týdnem prohnala blesková povodeň a příjemnou atmosféru nenarušilo ani to, že město Jiříkov s definitivní platností odmítlo tento jedinečný jiříkovský počin bez zjevného důvodu financovat.

Georgswalder Seilbahn - Landeskundlicher Spaziergang

19. května 2018 v 21:11 | mk03 |  auf Deutsch
Am 19.5.2018 verlief der erste Jahrgang des Treffens unterm Namen: Landeskundlicher Spaziergang ´Auf den Spuren der georgswalder Seilbahn´ - 19.5.2018, Vyhlidka bei Jirikov. Leider gab es mehrere deutsche Teilnehmer, als tschechische. Leider...

Ro-Ku Georgswalde

15. dubna 2018 v 23:59 | muzejnik3
Jiříkovští říkají, že se v tomhle městě kdysi vyrábělo snad všechno, a to od špendlíků až po letadla. Zní to poněkud přehnaně, ale vyrábělo se toho tady dost. Potvrzuje to mj. existence firmy Ro-Ku Georgswalde. Firma Ro-Ku byla jednou z jiříkovských firem 1. poloviny 20. století a figuruje pod číslem 112 i v poválečném soupisu jiříkovských Firem - Soupiska podniků města Jiříkov - Státní okresní archiv Děčín - ONV Šluknov - 1945 - 1948, jako stavba parních strojů - Kuner Arthur ´Ro-Ku´. Co tedy vlastně firma Ro-Ku, stavba parních strojů, v originále >>Dampfapparatebau<< vyráběla? Díky dochovanému letáku víme, že Ro-Ku v tehdejším Jiříkově vyráběla "protiproudý předehřívač", kterému by se v dnešním žargonu dalo říkat "protiproudý výměník tepla" - tedy věc, kterou potřebujete i v dnešní době a tedy přístroj značně pokrokový. I to může svědčit o dokonalosti a modernosti našich předků. Z knihy Erinnerungen an Georgswalde (titul: Vzpomínky na Jiříkov) , tedy knihy ´Vzpomínek´, se o firmě dále dovídáme následující údaje (rok 1931): Ro-Ku Georgswalde - Karl Hollub č.p. 815, Neusalzaer Str., tel. číslo 19. Telefonní přípojka 19 již není aktuální, ale č.p. 815 napomůže lokalizaci. Zbývá Neusalzaer Str., tedy ulice Novosalzská, dnešní Mánesova. Jak je známo, nacházela se roku 1931 v ulici nalevo č.p. 1, 627, 629, 759, 760, 897, 815, 742, 1005, 621, 624, 721, 1002, 685, 643, 672, 121, 647, 106, 102, 661 a 842. Hledejte, najdete. Usmívající se

Kam dál