Töppelberg

30. června 2018 v 21:55 | muzejnik3
Töppelberg, nebo chcete-li Toppelberk, je původní název kopce v Jiříkově, který je dnes známý jako Skalka. Mnozí jiříkováci Skalku dodnes ani nenavštívili, protože na ní neexistuje oficielní, ani značená cesta a je v dnešní době poměrně těžce dostupná, ale za výlet jistě stojí. Kdo popřemýšlí, cestu jistě najde. Kdysi výletní místo zažilo svá nejslavnější léta v 2/2 19. století a je úzce spjato s nedalekým Butterbergem, nebo Butterberkem chcete-li. Na tomto místě byla m.j. umístěna Camera obscura - a to ve vyhlídkové věži, nechyběl taneční sál a bylo možné se zde občerstvit vínem. Dále nechyběly nejroztodivnější zábavní prvky jako kupř. lodičky na ostrově Capri, nebo houpačky apod. viz. připravovaná kniha o Butterberku. Ovšem lodičky už zde v současnosti nezažijete a vlastně už tu z původní infrastruktury nestojí zhola nic. Zažijete zde právě onu skalku, i stále pěkný výhled směrem k Jiříkovu. Ten je nejlepší z fragmentu kdysi bývalé lavičky, orientované právě k městu. Všemu dnes vévodí vysílač Vodafonu, stejně jako krmelec stojící vedle něj. Jsou známé tři koresp. lístky s motivem Töppelbergu a jeden z nich dorazil právě dnes. Chcete vědět víc? Přijďte do muzea.
 

5.Muzejní noc 2018

9. června 2018 v 8:22 | muzejnik3
5.Muzejní noc proběhla v Jiříkově 8.6.2018 od 19:00 hodin. Mezi návštěvníky nechyběli ani ti zahraniční. Počet tuzemských a zahraničních návštěvníků byl vyvážený. Lepší počasí jsme si nemohli přát. Ještě o půlnoci na sobotu 9.6 vládla příjemná teplota. Nic přitom nenaznačovalo tomu, že se tudy právě před týdnem prohnala blesková povodeň a příjemnou atmosféru nenarušilo ani to, že město Jiříkov s definitivní platností odmítlo tento jedinečný jiříkovský počin bez zjevného důvodu financovat.

Georgswalder Seilbahn - Landeskundlicher Spaziergang

19. května 2018 v 21:11 | mk03 |  auf Deutsch
Am 19.5.2018 verlief der erste Jahrgang des Treffens unterm Namen: Landeskundlicher Spaziergang ´Auf den Spuren der georgswalder Seilbahn´ - 19.5.2018, Vyhlidka bei Jirikov. Leider gab es mehrere deutsche Teilnehmer, als tschechische. Leider...
 


Ro-Ku Georgswalde

15. dubna 2018 v 23:59 | muzejnik3
Jiříkovští říkají, že se v tomhle městě kdysi vyrábělo snad všechno, a to od špendlíků až po letadla. Zní to poněkud přehnaně, ale vyrábělo se toho tady dost. Potvrzuje to mj. existence firmy Ro-Ku Georgswalde. Firma Ro-Ku byla jednou z jiříkovských firem 1. poloviny 20. století a figuruje pod číslem 112 i v poválečném soupisu jiříkovských Firem - Soupiska podniků města Jiříkov - Státní okresní archiv Děčín - ONV Šluknov - 1945 - 1948, jako stavba parních strojů - Kuner Arthur ´Ro-Ku´. Co tedy vlastně firma Ro-Ku, stavba parních strojů, v originále >>Dampfapparatebau<< vyráběla? Díky dochovanému letáku víme, že Ro-Ku v tehdejším Jiříkově vyráběla "protiproudý předehřívač", kterému by se v dnešním žargonu dalo říkat "protiproudý výměník tepla" - tedy věc, kterou potřebujete i v dnešní době a tedy přístroj značně pokrokový. I to může svědčit o dokonalosti a modernosti našich předků. Z knihy Erinnerungen an Georgswalde (titul: Vzpomínky na Jiříkov) , tedy knihy ´Vzpomínek´, se o firmě dále dovídáme následující údaje (rok 1931): Ro-Ku Georgswalde - Karl Hollub č.p. 815, Neusalzaer Str., tel. číslo 19. Telefonní přípojka 19 již není aktuální, ale č.p. 815 napomůže lokalizaci. Zbývá Neusalzaer Str., tedy ulice Novosalzská, dnešní Mánesova. Jak je známo, nacházela se roku 1931 v ulici nalevo č.p. 1, 627, 629, 759, 760, 897, 815, 742, 1005, 621, 624, 721, 1002, 685, 643, 672, 121, 647, 106, 102, 661 a 842. Hledejte, najdete. Usmívající se

Téměř zapomenutý houpací kůň

31. března 2018 v 23:59 | muzejnik3
Muzeum Jiříkov již brzy získá nový hlavní exponát - houpacího koně. A nebude to ledajaký houpací kůň.
Půjde o houpacího koně, který se nebude houpat pouze sem a tam, nýbrž se bude moci díky speciálnímu mechanismu pohybovat z místa vpřed i vzad. Unikátnost vynálezu potvrzují nejen rešerše ve světově uznávaných muzeích v Salcburku a Norimberku, ale i v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
Žádný z exemplářů koně, vyrobených počátkem 20. století, se na rozdíl od světového patentu z roku 1927 nedochoval. Avšak patent houpacího koně zmíněná desetiletí bezpečně přečkal. Pod uvedeným patentem je podepsán Konrád Hofmann, v obci a kraji známý jako stavitel, obchodník se dřevem a stavebními materiály. A právě zmíněný patent se stal základem pro rekonstrukci a zhotovení repliky koně.
Půjde přitom o funkční repliku světově patentovaného unikátu pocházejícího z Georgswalde, tedy dnešního Jiříkova.
Jiříkovské muzeum se tak stane zřejmě jediným muzeem na světě, v němž si budete moci tento vynález v reálné formě prohlédnout.
Realizace tohoto jedinečného projektu pro jiříkovské muzeum probíhá za plné finanční i výrobní podpory firmy RETOS VARNSDORF s.r.o..

Bilance 2017

1. ledna 2018 v 0:01 | muzejnik3
První čtvrtletí roku 2017 bylo vcelku mdlé, nepoznamenané mnoha návštěvníky. Muzejní sbírky v té době obohatilo již jako obvykle několik historických pohledů města Jiříkova, dále dokumenty z poválečné doby, stejně jako fotografie hraničního pásma z poloviny 50.let. Počátkem května se dále podařilo ve spolupráci s Jiříkovskou farou získat do muzejní sbírky vyřazený měch varhan z Baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů. Poslední květnový víkend navštívili prostory muzea starousedlíci, o víkend později švýcarští turisté, o dva dny později návštěvníci ze Saska. Zároveň byla navázána slibná spolupráce s firmou RETOS VARNSDORF s.r.o.. V měsíci červnu zavítali do prostor muzea opakovaně děti ZŠ Pastelka z Rumburku. Zbylí návštěvníci zavítali do muzejních prostor v letních měsících; celkem letos 91 návštěvníků. V létě se pak ještě podařilo zjistit zajímavé informace o staviteli Hofmannovi z Georgswalde.

Bilance 2016

1. ledna 2017 v 0:01 | muzejnik3
Muzeum v Jiříkově k dnešnímu dni již existuje a je v provozu 4,5 roku a přiblížilo se svému 5. jubileu. Prvními návštěvníky muzea v roce 2016 se stala skupinka turistů, kteří do našeho kraje zavítali na konci ledna minulého roku až z daleké Olomouce. V téže době přišla informace z muzea z Ostré o tom, že vědí o kamnech vyrobených v tehdejším Georgswaldu (firma A. Pulz Georgswalde i. Böhmen). Slovo dalo slovo a na světě byl nový exponát. Kamna dorazila v polovině února. ... Dalším zajímavým přírůstkem se stala fotografie areálu šluknovského výstaviště z roku 1903. Pohled dorazil až z dalekého Las Vegas. První březnový víkend opět 2 návštěvníci, tentokrát z Jihlavy, v následujícím týdnu 4 místní. 11. března proběhla muzejní noc (celkem 4. v historii města). Muzeum, které bylo otevřeno až do jedné hodiny ranní v tyto nevšední otvírací hodiny navštívilo 25 zvědavců a příznivců muzea. Opět nechyběli přespolní návštěvníci, opět nechyběla zahraniční účast. V neděli 27. března se dostavili návštěvníci z Rakouského Würzburgu s kořeny ve Varnsdorfu. Předali též vzácný dar, na nosiči CD nahraný výstavní marš k Německé župní výstavě z roku 1903 - dar Němců původem ze severu Čech žijících v Rakousku. V dubnu přibyly návštěvnice z daleké Moravy. Mezi tím muzejní sbírky rozšířily pohledy z Nového a Horního Jiříkova, jako i firemní pošta jiříkovských textilek. Období od května do července bylo na návštěvníky skoupé a muzeum v tuto dobu zaujalo pouze jeden mladý pár ze Saska a konečně po dlouhé době dorazily i kdysi slíbené materiály k továrně J.R.Holfelda. I tak se sbírky rozšířily o několik pohledů a obrázky z doby budování "napřímené" silnice na Ebersbach přes tehdy nový betonový most u domu č.p.176 a v červenci jsme znovuobjevili pramen Františka Josefa. V měsících srpen až září se nic zvláštního nestalo, tedy kromě toho, že se podařilo získat unikátní fotodokumentaci jiříkovských hasičů z pozůstalosti zasloužilého hasiče pana Jiřího Skramužského. Až do konce roku počet návštěvníků nijak podstatně nevzrostl. Celkem tedy přitom prostory muzea v roce 2016 navštívilo 52 osob (v roce 2015 to bylo 132, v roce 2014 119, v roce 2013 103 a v roce 2012 60 osob).

Zasloužilý hasič Jiří Skramužský

17. října 2016 v 0:01 | muzejnik3
Na podzim 2016 se do muzejních sbírek jiříkovského muzea podařilo získat vzácné materiály z historie jiříkovských hasičů z pozůstalosti zasloužilého hasiče, pana Jiřího Skramužského.
Odznaky, nárameníky, čestná uznání, pamětní listy, plaketa, desítky fotografií s hasičskou tematikou - to vše je k vidění v prostorách muzea.

Schreibmaschinen

10. října 2016 v 0:01 | mk03 |  auf Deutsch
Im Museum in Jirikov findet man u.a.:
Nr.01 Schreibmaschine Remington
tschechische und deutsche Tastatur - Nr. ? - Fundzustand
Nr.02 Schreibmaschine Continental Wanderer Werke Siegmar Schönau (Nr.1)
deutsche Tastatur - Nr. ? - Fundzustand
Nr.03 Schreibmaschine Continental Wanderer Werke Siegmar Schönau (Nr.2)
deutsche Tastatur - Nr. ? - Fundzustand
Nr.04 Schreibmaschine Rheinmetall Borsig Sömmerda Herold ??
Schreibmaschine mit ergonomischer Tastatur - 30er Jahre - deutsche Tastatur - Nr. 7046 - Fundzustand
Nr.05 Kleinschreibmaschine Naumann "Erika"
deutsche Tastatur - Nr. ? - Fundzustand
Nr.06 Kleinschreibmaschine Optima "Elite"
deutsche Tastatur - Nr. ? - Fundzustand
... ... ...
Schreibmaschine = psací stroj = typewriter = máquina de escribir = machine à écrire = máy đánh chữ = 打字機

Nähkasten

4. září 2016 v 12:30 | mk03 |  auf Deutsch
Vor kurzer Zeit geriet ins georgswalder Museum eine mittelgroße Papierbox - ein Nähkasten beschriftet Repriser Superfin D.M.C mit drei Schubladen. Mit drin liegen einige Schachteln, mehrere Spulen aller Art und Weise, Druckknöpfe, Nadeln, ein Strumpfhalter, Wäschehalter, Reißverschlusse und Fingerhüte. Unter beteiligten Marken fehlen nicht Lindwurm Spulen, Spule der ZMDZ Bratislava, Spule der Zwirnfabrik in Nachod, Nachahmung der Geschenseide der Zwirnfabrik UTEX, Spule kennzeichnet Sperling, Wäschehälter Koh-i-noor, Druckknöpfe Koh-i-noor, "Star", Sport, Chic, Orloff, auswechlbare Knöpfe Richter´s, Nadeln Leo Lammertz und Koh-i-noor und Sicherheitsnadeln Koh-i-noor mit Diamantspitzen. Das ganze krönen Strumpfhosen Special Bemberg vom Kunert.

Kam dál