Červen 2012

Bylo - nebylo

27. června 2012 v 8:42 | Vladimír Matička
Ne, že by to hrálo nějakou zásadní roli, ale řešili jsme v našem městě krátkodobě zajímavou problematiku:
Vše začalo informací pana Jirkovského na 13. Zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 27. 3. 2012, kde sdělil v debatě o MŠ Na kopečku v ulici Hradecká, že během 2.světové války to byl dům, který využívalo Gestapo. Tato informace byla otištěna v článku pana starosty na titulní stránce v Jiříkovských Novinách v dubnu 2012, číslo 4, ročník XVII. Když jsem v otevřeném dopisu panu starostovi na tuto informaci reagoval, byl tento otištěn v Jiříkovských Novinách v červnu 2012, číslo 6, ročník XVII s dodatkem, že Letopisecká komise (komise města zabývající se historií města) konstatuje, že z historických pramenů vyplývá, že v budově MŠ Na kopečku měla své sídlo v době války politická strana NSDAP.
Bylo, anebo nebylo v Jiříkově Gestapo?
Vysvětleme si pojmy za použití české wikipedie - Geheime Staatspolizei (zkrác. Gestapo, česky Tajná státní policie) vzniklo přeměnou tajné pruské státní policie dne 26. května 1933. ... Po druhé světové válce prohlášeno za zločineckou organizaci.
Národně socialistická německá dělnická strana (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), též označovaná jako nacistická strana, byla německá krajně pravicová politická strana ...
Je třeba nezaměňovat pojmy - Gestapo a NSDAP není totéž.
V této souvislosti je zajímavé přirovnání pana Jasánka z jedné internetové diskuze, kde praví: "Mezi KSČ a STB je značný rozdíl. STB byla obdoba Gestapa, KSČ obdoba NSDAP."
Dle mých zpráv byla nejbližšší služebna Gestapa ve Varnsdorfu, dále až v České Lípě. Dosud žijící pamětníci služebnu Gestapa ve vztahu k Jiříkovu nepotvdili. Zdá se, že názoru o neexistenci Gestapa v Jiříkově je i Letopisecká komise.
To, že v Jiříkově sídlila během války NSDAP nepopírám. Po válce tu bylo pro změnu sídlo KSČ. Koneckonců, stranickou legitimaci mělo i mnoho z nyní takzvaných ´nezávislých´ a příslušníků pravicových politických stran.