Leden 2015

Deutsche Gau Ausstellung Schluckenau 1903 DE

18. ledna 2015 v 16:28 | mk03 |  auf Deutsch

Diesmal etwas über Schluckenau. Das 20. Jah. hat begonnen - in Menschenaugen das Jahrhundert des Fortschrittes, prosperierender Wirtschaft und das Jahrhundert der Ausstellungen. Das Jahrhundert der Ausstellungen in Europa begann die Weltausstellung in Paris 1900 (Exposition Universelle de 1900). Im Jahre 1902 verliefen die Ausstellungen in Düsseldorf - Industrie- und Gewerbeausstellung Düsseldorf und in Zittau - und in Zittau: Oberlausitzer Gewerbe- und Industrieausstellung Zittau. Auch im Jahre 1903 verliefen zwei ähnliche Ausstellungen, diesmal auf dem Gebiet des früheren Österreichs-Ungarn. Es waren die Allgemeine Deutsche Ausstellung für Gewerbe, Industrie und Landwirtshaft Aussig und die Deutsche Gau-Ausstellung Schluckenau. Und gerade der schluckenauer Ausstellung möchten wir uns hier kurz widmen. - Dabei gibt es Zurzeit nicht viele Informationen zu diesem damals bedeutenden Ereignis. Man weiß, dass auch auf dieser Ausstellung Gewerbe, Wirtschaft und Landwirtschaft ausgestellt wurde. Die Lage der Ausstellung ist bis jetzt unbekannt (01/2015). Es gelang aber erforschen, dass mit dieser Ausstellung der Deutsche Gau- Ausstellungs- Marsch verbunden ist (einen solchen Marsch findet man z.B. auch in München - den Münchener Industrie-Ausstellungsmarsch für Orchester aus der zweiten Hälfte des 19.Jh. - siehe deutsche-digitale-bibliothek - und wohl auch andere). Der Autor des schluckenauer Marsches hieß Josef Gustav Hesse. - Weiter weiß man, dass eine der Firmen, die in Schluckenau ausgestellt haben, war auch die georgswalder Webfabrik May & Holfeld. Allgemein bekannt sind auch die Postkarten, die zur Gelegenheit der Ausstellung erschienen. Wohl existieren 2 Varianten davon. Unten sieht man das mehr bekannte Motiv.
Ansichtskarte - Ausstellung - Quelle: Ebay
Foto Medaille - Quelle - Internet: www.nume.cz
Ausstellungsmarsch - Foto - Quelle: Museum Jirikov

Deutsche Gau Ausstellung Schluckenau 1903

7. ledna 2015 v 23:30 | muzejnik3
Tentokrát něco o Šluknovu. Byl tehdy počátek 20. století - v očích lidí století pokroku, prosperujícího průmyslu a století výstav. - Století výstav v Evropě zahájila Světová výstava v Paříži v roce 1900 (Exposition Universelle de 1900). Roku 1902 proběhly výstavy hned dvě - Výstava průmyslu a řemesel v Düsseldorfu (Industrie- und Gewerbeausstellung Düsseldorf) a Hornolužická výstava řemesel a průmyslu v Žitavě (Oberlausitzer Gewerbe- und Industrieausstellung Zittau). Také roku 1903 proběhly výstavy obdobného zaměření dvě, tentokrát na území tehdejšího Rakousko-Uherska. Byly jimy Všeobecná německá výstava v Ústí nad Labem (Allgemeine Deutsche Austellung für Gewerbe, Industrie und Landwirtshaft Aussig) a Německá župní výstava Šluknov (Deutsche Gau-Ausstellung Schluckenau). A právě té se budeme krátce věnovat. - Není toho prozatím mnoho, co se o této kdysi významné události podařilo zjistit. Výstava probíhala v době od 1. srpna do 8.září. Ví se, že i tato výstava byla výstavou řemesel, průmyslu a zemědělství. Lokace výstavy je prozatím (01/2015) neznámá. Co se ale podařilo zjistit je to, že s výstavou je spojený Deutscher Gau- Ausstellungs- Marsch, tedy něco jako hymna výstavy, zkrátka výstavní marš (obdobný pochod, či marš přitom není u výstav zvláštností - lze také např. dohledat např. Münchener Industrie-Ausstellungsmarsch für Orchester z druhé poloviny 19.století - viz. deutsche-digitale-bibliothek - a zřejmě jiné). Autorem šluknovského marše byl Josef Gustav Hesse. - Dále se ví, že jednou z firem, které tam vystavovaly a byly oceněny, byla i jiříkovská tkalcovna May & Holfeld. Všeobecně známé jsou i dochované pohlednice, vydané k příležitosti výstavy. Zřejmě existují 2 varianty těchto pohlednic. Níže je zobrazený jejich běžnější typ.
pohled - výstava - zdroj: ebay
foto medaile - zdroj - internet: www.nume.cz - sálové aukce
Ausstellungsmarsch - foto - zdroj: muzeum Jiříkov

Bilance 2014

2. ledna 2015 v 23:30 | muzejnik3
V roce 2014 uspořádalo jiříkovské muzeum celkem dvě muzejní noci. Během druhé muzejní noci oslavilo muzeum již dva roky své existence ve městě. Fyzicky prostory muzea v roce 2014 navštívilo 119 osob (v roce 2013 to bylo 103, v roce 2012 60 osob) - obyvatelé města Jiříkova se na tomto množství podíleli nadpoloviční většinou.
Muzeum v roce 2014 získalo opět mnoho zajímavých předmětů. Do sbírek přibyla předválečná přepravka na minerálky, kolovrat, dřevěný vodovodní svod z Loučného, cep, tři šicí stroje, unikátní jiříkovská bankovka, vzorkovník látek tkalcovny May & Holfeld, fotoalbum signované Skolaude Jiříkov, další zajímavé pohledy města a jeho okolí, nové dokumentární historické publikace.
Zvláště cenným exponátem je báseň ´Zu Hause´ - poselství Jiříkovu do budoucích let v básni paní K.Führich, graficky zpracované jiříkovským rodákem, panem B.Pietschmannem.
První muzejní nocí jsme v noci z 31.ledna na 1.února zahájili rok oslav 100 let povýšení Jiříkova na město. Koncem února proběhla spanilá jízda za nejstarším žijícím jiříkovským rodákem, panem Rolandem Hoffmannem starším, a to do německého Heilbronnu. Zároveň bylo s panem Hoffmannem natočeno interview. Muzeum v roce 2014 zapůjčilo své materiály na dvě výstavy: na výstavu ve spřáteleném Heimatmuzeu v Schirgiswalde (SRN) a výstavu jiříkovských filatelistů k příležitosti oslav 100 let povýšení Jiříkova na město. Mnohé z toho by nebylo možno uskutečnit bez přátel muzea, a jeho občasných, nicméně důležitých sponzorů.
Přeze všechna zmíněná pozitiva se však ani v roce 2014 nepodařilo navázat užší spolupráci s městem Jiříkovem, ani získat reprezentativnější prostory pro umístění muzejních expozic.
I v roce 2015 bude vstup dobrovolný. Otevřeno bude každou neděli, v době od 14:00 do 16:00 hod. Změna vyhrazena. Návštěva mimo uvedenou dobu po dohodě možná.