Duben 2015

Čarodějnice

30. dubna 2015 v 21:55 | muzejnik3
V dřívějších dobách byla Valpuržina noc i ve zdejším kraji velmi obávaná, neboť během ní si mohly čarodějnice dělat, co chtěly. Před západem slunce se muselo vše řádně uzavřít, aby se tam čarodějnice nedostaly. Také studny se musely zakrývat, jinak by je čarodějnice mohly otrávit. To, co budu vyprávět, se stalo kdysi u jednoho selského stavení v Království u Šluknova:
Ani místní pramen nešlo nijakým způsobem řádně zabezpečit, a proto zůstali sedlák s čeledínem na noční stráži. Přivřeli okenice tak, že jimi bylo vidět ven a pramen zůstal v dohledu. Sochory i vidle si připravili tak, aby je měli v nouzi nejvyšší po ruce a domovní dveře ponechali tak, aby zvenku vypadaly zavřené, mělo-li by k něčemu mělo dojít. Vyčkávali tam už několik hodin, když tu se v dohledu objevila zahalená osoba. "Přichází!", křikl čeledín na sedláka, a muži se chopili vidlí a sochorů a vyběhli ven. Čarodějnice, zahalená zeleným hábitem, nečekala a dala se na útěk. Muži se za ní rozběhli, ale bylo to zcela zbytečné, jako by kouzlem ji nemohli dohnat. Když se k ní už nakoneč počali přibližovat, čarodějnice přeskočila mezní kámen a zmizela jim. Tato událost již neměla žádnou dohru, a také během následujících let se už tahle čarodějnice u stavení neukázala.
Tento příběh ve 30. letech vyprávěla Anna Holfeld z Jiříkova, z dnes již neexistujícího domu č.p. 11 v Tylově ulici. Příběh zaznamenal učitel Wagner.

Ještě jednou o té jiříkovské lanovce

26. dubna 2015 v 20:00 | muzejnik3
O jiříkovské lanovce tu již byla před dvěma lety zmínka, přesto se tu o ní zmíníme ještě jednou. Jak již bylo napsáno, lanovka se nacházela mezi dvěma hotely v místě přezdívaném Butterberg, tedy "Máslový vrch", dnes Vyhlídka. Šlo o dvoukolejnou lanovku, tedy o typ, který se stavěl do roku 1900. S trochou nadsázky se dá říct, že obdobná varianta - novější - se nachází v Praze na vrch Petřín. Beze sporu jde tedy o nejsevernější osobní lanovku na území Čech, resp. tehdejšího Českého království v rámci Rakousko-Uherska. Obsáhlejší dostupná fotodokumentace se nachází v prostorách jiříkovského muzea - ano, i fotodokumentace!, nikoli barevné kresby.
Právě tyto kresby byly dlouhodobě jakýmsi důkazem její neexistence, neboť mělo jít o fantazii. Ale nešlo. Lanovka však neměla během své existence dlouhého trvání, dalo by se ohraničit lety 1890 až 1915. Jsou přitom i indicie o tom, že lanovka byla během 25 let své existence alespoň jednou přemístěna!
Z detailního obrázku vozíku je zřejmé, že vozík dokázal najednou přepravit 8 osob. Vozíky byly přitom dva a jely opačným směrem. Doposud však kolem existence této zajímavé atrakce existuje několik záhad, které se však jistě v dohledné době podaří vyřešit.