Leden 2017

Bilance 2016

1. ledna 2017 v 0:01 | muzejnik3
Muzeum v Jiříkově k dnešnímu dni již existuje a je v provozu 4,5 roku a přiblížilo se svému 5. jubileu. Prvními návštěvníky muzea v roce 2016 se stala skupinka turistů, kteří do našeho kraje zavítali na konci ledna minulého roku až z daleké Olomouce. V téže době přišla informace z muzea z Ostré o tom, že vědí o kamnech vyrobených v tehdejším Georgswaldu (firma A. Pulz Georgswalde i. Böhmen). Slovo dalo slovo a na světě byl nový exponát. Kamna dorazila v polovině února. ... Dalším zajímavým přírůstkem se stala fotografie areálu šluknovského výstaviště z roku 1903. Pohled dorazil až z dalekého Las Vegas. První březnový víkend opět 2 návštěvníci, tentokrát z Jihlavy, v následujícím týdnu 4 místní. 11. března proběhla muzejní noc (celkem 4. v historii města). Muzeum, které bylo otevřeno až do jedné hodiny ranní v tyto nevšední otvírací hodiny navštívilo 25 zvědavců a příznivců muzea. Opět nechyběli přespolní návštěvníci, opět nechyběla zahraniční účast. V neděli 27. března se dostavili návštěvníci z Rakouského Würzburgu s kořeny ve Varnsdorfu. Předali též vzácný dar, na nosiči CD nahraný výstavní marš k Německé župní výstavě z roku 1903 - dar Němců původem ze severu Čech žijících v Rakousku. V dubnu přibyly návštěvnice z daleké Moravy. Mezi tím muzejní sbírky rozšířily pohledy z Nového a Horního Jiříkova, jako i firemní pošta jiříkovských textilek. Období od května do července bylo na návštěvníky skoupé a muzeum v tuto dobu zaujalo pouze jeden mladý pár ze Saska a konečně po dlouhé době dorazily i kdysi slíbené materiály k továrně J.R.Holfelda. I tak se sbírky rozšířily o několik pohledů a obrázky z doby budování "napřímené" silnice na Ebersbach přes tehdy nový betonový most u domu č.p.176 a v červenci jsme znovuobjevili pramen Františka Josefa. V měsících srpen až září se nic zvláštního nestalo, tedy kromě toho, že se podařilo získat unikátní fotodokumentaci jiříkovských hasičů z pozůstalosti zasloužilého hasiče pana Jiřího Skramužského. Až do konce roku počet návštěvníků nijak podstatně nevzrostl. Celkem tedy přitom prostory muzea v roce 2016 navštívilo 52 osob (v roce 2015 to bylo 132, v roce 2014 119, v roce 2013 103 a v roce 2012 60 osob).