Červen 2018

Töppelberg

30. června 2018 v 21:55 | muzejnik3
Töppelberg, nebo chcete-li Toppelberk, je původní název kopce v Jiříkově, který je dnes známý jako Skalka. Mnozí jiříkováci Skalku dodnes ani nenavštívili, protože na ní neexistuje oficielní, ani značená cesta a je v dnešní době poměrně těžce dostupná, ale za výlet jistě stojí. Kdo popřemýšlí, cestu jistě najde. Kdysi výletní místo zažilo svá nejslavnější léta v 2/2 19. století a je úzce spjato s nedalekým Butterbergem, nebo Butterberkem chcete-li. Na tomto místě byla m.j. umístěna Camera obscura - a to ve vyhlídkové věži, nechyběl taneční sál a bylo možné se zde občerstvit vínem. Dále nechyběly nejroztodivnější zábavní prvky jako kupř. lodičky na ostrově Capri, nebo houpačky apod. viz. připravovaná kniha o Butterberku. Ovšem lodičky už zde v současnosti nezažijete a vlastně už tu z původní infrastruktury nestojí zhola nic. Zažijete zde právě onu skalku, i stále pěkný výhled směrem k Jiříkovu. Ten je nejlepší z fragmentu kdysi bývalé lavičky, orientované právě k městu. Všemu dnes vévodí vysílač Vodafonu, stejně jako krmelec stojící vedle něj. Jsou známé tři koresp. lístky s motivem Töppelbergu a jeden z nich dorazil právě dnes. Chcete vědět víc? Přijďte do muzea.

5.Muzejní noc 2018

9. června 2018 v 8:22 | muzejnik3
5.Muzejní noc proběhla v Jiříkově 8.6.2018 od 19:00 hodin. Mezi návštěvníky nechyběli ani ti zahraniční. Počet tuzemských a zahraničních návštěvníků byl vyvážený. Lepší počasí jsme si nemohli přát. Ještě o půlnoci na sobotu 9.6 vládla příjemná teplota. Nic přitom nenaznačovalo tomu, že se tudy právě před týdnem prohnala blesková povodeň a příjemnou atmosféru nenarušilo ani to, že město Jiříkov s definitivní platností odmítlo tento jedinečný jiříkovský počin bez zjevného důvodu financovat.