Srpen 2018

Ein Treffen auf der Grenze

21. srpna 2018 v 22:01 | mk03 |  auf Deutsch
Ein grenzüberschreitendes Treffen fand zu 50 jährigem Jubiläum des Einmarsches des Warschauer Paktes und der Okkupation der Tschechoslowakei verlief zum ersten Mal am 20. August 2018 ab 19:00 Uhr im Restaurant Adriana in Jirikov auf der tsch. Seite des Grenzüberganges Ebersbach-Jirikov statt.
Wie war der 21. August 1968 in Jirikov und Ebersbach? - das waren die Referate und Gesprächsthemen der Menschen, die selbst diese Augenblicke erlebt haben und wollten Ihre Erinnerungen teilen. Eine freundliche Atmosphäre begleitete eine kleine Ausstellung, die den Einmarsch der Augusttage des Jahres 1968 auf dem Grenzüberganges Jirikov-Ebersbach dokumentierte.
Gefehlt haben die Orts-Bürgermeister, gefehlt haben die Ortsfotografen, nicht gefehlt hat das Interesse der Teilnehmenden. Die ungroße Anzahl der Teilnehmer beendete das Treffen etwas eher, als geplant war.
Desto rührender wirkte das beinahe intime Blumenlegen auf den Grenzstein am Tage der Okkupation nach 50 Jahren, in der Dunkelheit, in der Dämmerung, ohne die Anwesenheit der Reporteure und Kameras. Danach das Handdrücken, auf Wiedersehen sagen und vielleicht bis zum nächsten Mal.

Srpnové setkání na hranici

21. srpna 2018 v 6:39 | muzejnik3
Přeshraniční setkání na hranici k 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy a okupace Českosloveska proběhlo prvně v historii obou měst v pondělí 20. srpna 2018 od 19:00 v restauraci Adriana v Jiříkově.
Jaký byl 21. srpen 1968 v Jiříkově a sousedním Ebersbachu? - to byly příspěvky a témata rozhovorů a referátů lidí, kteří sami tyto okamžiky prožily a chtěli se o vzpomínky na ně podělit. Přátelskou atmosféru doplňovala malá výstavka dokumentující dění oněch osudových dní roku 1968 na hraničním přechodu Jiříkov-Ebersbach.
Chyběli statutární zástupci obou obcí, chyběli místní fotografové, nechyběl zájem zúčastněných si pohovořit a zavzpomínat. Nevelký počet účastníků přiměl nakonec vše ukončit s předstihem.
O to dojemněji působilo skoro intimní položení květin na hraniční kámen v den okupace po 50ti letech, ve tmě, v šeru, bez přítomnosti reportérů a kamer. Poté podání rukou, sbohem, a snad opět někdy příště...