Duben 2020

Splavnění jiříkovského potoka

1. dubna 2020 v 7:30 | muzejnik7
Nové poznatky o historii města Jiříkova ukazují, že ´rada města Jiříkova´(dříve Georgswalde/Bö.) rozhodla roku 1906 na svém výročním zasedání o částečném splavnění jiříkovského potoka (dříve Ritterbach). Skvěle tak rada chtěla využít v centru města situovaného potoka a nedaleké sousedící kaskády výše dvou položených rybníků, tedy konkrétně rybníku zvaného později ´ostrovní´ a rybníku zvaného tehdy ´mlýnský´ (dnes duhový). S nápadem přišel radní Swoboda, který si všiml již dříve v teplých měsících čilého provozu pramic na těchto dvou rybnících a zabýval se nápadem toto turisticky využít a tyto pramice (dříve zvané gondoly) zavést i do městského centra. V plánu bylo propojit oba rybníky kanálem se dvěma ručně ovládanými zdymadly. Další dvě zdymadla a kanál měly spojovat níže položený ostrovní rybník s potokem. Ten by musel být v centru prohlouben rozšířen a to až do prostor mezi farou a dvojdomem č.p. 3 a 4, kde měl vlevo po směru toku potoka vzniknout malý říční přístav. Přirozeně to ssebou neslo i znovudkrytí potoka, který byl v dřívějších letech zakryt. Projekt by se zároveň neobešel bez rozšíření a zvětšení mostů. O smělém projektu, který by mimoděk přispěl i k vytvoření požární vodní nádrže v centru a byl tedy podpořen i místními hasiči informovala dokonce i tehdejší "Österreichs Illustrierte" a příhraniční tisk. Projekt však jak víme zůstal z dosud neznámých důvodů nedokončen a jiříkovský potok byl odkryt až o 100 let později v letech nedávných. První fáze zapomenutého projektu je tak hotova a zbývá jen dokončit další fázi dnes již zapomenutého projektu. V nedávných letech s podobným nápadem přišel dokonce jeden z dlouholetých zastupitelů, takže kdo ví čeho se ještě dočkáme. Možnou podobu tehdejšího náměstí ukazuje obrázek vpravo.